Tarkastuslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Erityistoimeksiantoilmoitus tarkastuslautakunnalle

MliDno-2019-471

Kuvaus

KPMG Oy Ab on ostanut PwC Julkistarkastus Oy:n osakkeet 16.5.2019 allekirjoitetulla sopimuksella. Yhtiön nimeksi on muutettu KPMG Julkistarkastus Oy ja yhtiö jatkaa Mikkelin kaupungin tilintarkastajana.

KPMG Oy Ab:lla on meneillään ennen yrityskauppaa kilpailutettu sisäisen tarkastuksen toimeksianto Mikkelin kaupungin kanssa. Yhteyshenkilö palvelun osalta Mikkelissä on Tiia Tamlander.

Sisäisen tarkastuksen toimeksiannon johdosta tilintarkastusyhteisö KPMG Julkistarkastus Oy on lähettänyt Mikkelin tarkastuslautakunnalle 20.8.2019 päivätyn ilmoituksen, jonka mukaan KPMG Oy Ab:n tarjoama sisäisen tarkastuksen palvelu ei vaaranna tilintarkastuksen riippumattomuutta.

Erityistoimeksiantoilmoitus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun erityistoimeksiantoilmoituksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.