Tarkastuslautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta seuraavaa:

  • tarkastuslautakunnan kevään 2021 tulevat kokoukset pidetään arviointikertomuksen kokoamisen helpottamiseksi - ja kaupungin voimassa olevien ohjeiden niin salliessa - seuraavissa kokoustiloissa, joissa kaikilla lautakunnan jäsenillä ja sihteerillä on mahdollisuus olla fyysisesti läsnä:
    • 4.5.2021 Hotelli Vaakunan auditorio
    • 11.5. ja 18.5.2021 Amarillon kabinetti

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.