Tarkastuslautakunta, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kaurasen kuuleminen

Kuvaus

Mikkelin kaupunkistrategia vuosille 2018–2021 hyväksyttiin valtuustossa 11.12.2017. Strategiasta on johdettu eri toimenpideohjelmat (Hyvän elämän ohjelma, Kestävän kasvun ohjelma, Elinvoimaohjelma), joiden avulla kaupunkistrategiaa on konkreettisesti toteutettu.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen kertomaan strategisten toimenpideohjelmien ja niille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa informaation tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.