Tarkastuslautakunta, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Kuntalain 140 §:n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jari Sihvonen ja Nea Tarvainen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 29.4.2022, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Sihvonen ja Nea Tarvainen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 29.4.2022, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.