Tarkastuslautakunta, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua arviointikertomuksen laatimista varten työkokouksiin seuraavasti:

  • ti 3.5.2022 klo 16.00
  • ti 10.5.2022 klo 16.00
  • ti 17.5.2022 klo 16.00

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.