Tarkastuslautakunta, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Mikkelin Vesiliikelaitoksen vuoden 2021 tilinpäätös

MliDno-2022-866

Kuvaus

Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta allekirjoitti 23.2.2022 § 11 tilinpäätöksen, joka osoittaa alijäämää 597 698,40 euroa. Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultaviksi johtokunnan varapuheenjohtaja Nina Jussi-​Pekka ja vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki selostamaan liikelaitoksen vuoden 2021 tilinpäätöstä:

  • tuloksen muodostuminen ja merkittävimmät poikkeamat talousarvioon nähden
  • valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutuminen
  • investointien toteutuminen ja merkittävimmät poikkeamat talousarvioon nähden
  • toiminnan rahoitus
  • selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.