Tarkastuslautakunta, kokous 26.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Kuntalain 140 §:n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raine Lehkonen, raine.lehkonen@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tapani Korhonen ja Jere Liikanen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 28.3.2024, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Korhonen ja Anne Korhola. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 28.3.2024, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.