Tarkastuslautakunta, kokous 26.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raine Lehkonen, raine.lehkonen@gmail.com

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta

  • merkitsi tiedoksi puheenjohtajan selostuksen FCG:n maaliskuussa 2024 pitämästä koulutuspäivästä
  • päätti, että 24.4.2024 pidettävään kokoukseen kutsutaan kuultavaksi Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki 

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.