Tarkastuslautakunta, kokous 26.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kaupunginjohtajan ja vs. talousjohtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointisuunnitelman ja työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu kaupunginjohtaja Janne Kinnunen ja vs. talousjohtaja Janne Skott kertomaan tietoja Mikkelin kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksestä, joka allekirjoitetaan 25.3.2024 kaupunginhallituksen kokouksessa:

  • tilinpäätöksen 2023 tärkeimmät talous- ja tunnusluvut
  • suurimmat poikkeamat vuoden 2023 talousarvioon nähden
  • merkittävimmät investoinnit
  • alijäämien kattamisen tilanne ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raine Lehkonen, raine.lehkonen@gmail.com

Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa informaation vuoden 2023 tilinpäätöksestä tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.