Tarkastuslautakunta, kokous 26.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Tarkastuslautakunnan kevään 2022 työkokoukset

MliDno-2021-4584

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on päättänyt kevään 2022 kokousajankohdat seuraavasti (viralliset kokoukset):

  • ke 26.1. klo 16.00
  • ti 22.2. klo 16.00
  • ti 29.3. klo 16.00
  • ti 26.4. klo 16.00
  • ti 24.5. klo 16.00


Arviointikertomuksen laatimisen aikaan huhti-toukokuussa pidetään em. virallisten kokousten lisäksi myös ns. työkokouksia, joiden ajankohdista sovitaan erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta käy puheenjohtajan selostuksen perusteella keskustelua kevään 2022 työkokouksista ja päättää niiden ajankohdista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti pitää työkokoukset keväällä 2022 seuraavasti:

- ti 5.4. klo 16.00

- ti 12.4. klo 16.00

- ti 19.4. klo 16.00


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.