Tarkastuslautakunta, kokous 26.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Tarkastuslautakunnan kevään 2022 koulutukset

MliDno-2021-4584

Kuvaus

FCG Finnish Consulting Group Oy järjestää alkuvuodesta 2022 tarkastuslautakunnille koulutuksia seuraavasti:

 1. Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä, etäkoulutus 1.3.2022 klo 9.00–12.00 (myös 9.3. ja 17.3.)
 • sisältö: kuntastrategian toteuttamisen arviointi; tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietojen hyödyntäminen; arviointikertomuksen laadintaprosessi: suunnittelu, tietojen hankinta ja varmennus, raportointi sekä jälkiseuranta; tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen käsittely kunnan toimielimissä
 • ilmoittautuminen 14.2.2022 mennessä
 • hinta 390 € + alv 24 %/hlö; 4-10 hlöä yhteishintaan 1 500 € + alv, 11-20 hlöä 2 500 € + alv
   
 1. Puheenjohtajana tarkastuslautakunnassa – miten siinä onnistun, etäkoulutus 9.2.2022
 • sisältö: puheenjohtajan tehtävät, päätöksenteon puolueettomuus, kokouksen johtaminen
 • ilmoittautuminen 25.1.2022 mennessä
 • hinta 290 € + alv 24 %/hlö
   
 1. Tarkastustoimen kevätseminaari 2022 Tampereella + striimaus, 8.-9.6.2022
 • sisältö: kuntatalouden tilannekuva, sopimusohjaus ja sopimusperusteisen toiminnan arviointi, tarkastuslautakunnan sisäisten ja ulkoisten toimintaedellytysten parantaminen
 • ilmoittautuminen 24.5.2022 mennessä
 • hinta 590 € + alv 24 %/hlö; 4-10 hlöä yhteishintaan 2 360 € + alv, 11-20 hlöä 3 800 € + alv
   

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 21.12.2021, että myös varajäsenet voivat halutessaan osallistua tarkastuslautakunnalle suunnattuihin koulutuksiin

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta päättää koulutuksiin osallistumisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että lautakunnan jäsenet ja varajäsenet voivat osallistua em. koulutuksiin ilmoittamalla osallistumisestaan sihteerille viimeistään kahta (2) päivää ennen koulutukseen ilmoittautumisen määräaikaa. Sihteeri hoitaa sen jälkeen ilmoittautumiset keskitetysti koulutuksen järjestäjälle.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.