Tarkastuslautakunta, kokous 26.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti keskustelun jälkeen pitää voimassa edellisessä kokouksessa tekemänsä päätöksen, jonka mukaan se tekee tutustumiskäynnin Metsäsairilan alueelle iltapäivällä 22.2.2022 ennen varsinaista kokousta.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.