Tarkastuslautakunta, kokous 26.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kaupunkikehitysjohtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä kertomaan asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen vuoden 2021 toiminnasta ja taloudesta sekä kaupungin investoinneista:

  • talouden toteuma- ja ennustetiedot sekä merkittävät talouden poikkeamat
  • talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteutuminen
  • olennaiset toiminnalliset muutokset
  • investointien toteutuminen mukaan lukien jätevedenpuhdistamo

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta kuulee kaupunkikehitysjohtajan selvitykset ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.