Tarkastuslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Sivistysjohtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu sivistysjohtaja Virpi Siekkinen selostamaan johtamansa sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toiminnan ja talouden toteutumista vuonna 2019 sekä muita ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta kuulee sivistysjohtajan selvitykset ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.