Tarkastuslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että tehdyn hintavertailun perusteella kuljetuksen järjestäjäksi Savonlinnan koulutuspäivään 12.3.2020 valitaan Taksi Heikkinen Jari hintaan 299 euroa (sis. alv 10 %).


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.