Tarkastuslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Johtavan rakennustarkastajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka kertomaan

  • rakennusvalvonnan toiminnasta (päätöksenteko, tehtävät, organisaatio, resurssit, toimivallan jako ym.) 
  • rakennusvalvonnalle kaupungin talousarviossa 2019 (s. 103) nimettyjen suoritteiden ja muiden tavoitteiden toteutuminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta merkitsee johtavan rakennustarkastajan antamat selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.