Tarkastuslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Tilintarkastajan tarkastusohjelma 2019

Kuvaus

Voimassa olevan tilintarkastussopimuksen mukaisesti tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle tilikausittain tiedoksi tarkastusohjelman.

KPMG Julkistarkastus Oy:n nimeämä vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Elina Hämäläinen esittelee vuoden 2019 tarkastusohjelman kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastusohjelman 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.