Tarkastuslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Projektijohtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu projektijohtaja Timo Rissanen selostamaan seuraavia asioita:

  1. Mikkelin kaupungin maapolitiikan ja maankäytön suunnittelun perusperiaatteet (mm. maanhankinnan ja -luovutuksen prosessit) sekä talousarviossa 2019 maapolitiikalle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen.
     
  2. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella meneillään olevien hankkeiden ja projektien organisointi, hallinnointi ja taloudellinen vaikuttavuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta kuulee projektijohtajan selvitykset ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.