Tarkastuslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Kuntalain 140 §:n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tiina Elkharam ja Heli Kauppinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 27.9.2019, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Elkharam ja Heli Kauppinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 27.9.2019, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.