Tarkastuslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Pelastusjohtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu pelastusjohtaja Seppo Lokka kertomaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen toiminnasta:

  • pelastuslaitoksen lakisääteiset ja muut tehtävät, henkilöstörakenne ja sopimuspalokuntien henkilöstömäärä
  • kaupungin talousarviossa 2019 Etelä-Savon pelastuslaitokselle asetettujen tavoitteiden, keskeisimpien tunnuslukujen ja talouden toteutuminen
  • meneillään olevat hankkeet
  • valmistautuminen maakunta- ja soteuudistukseen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta kuulee pelastusjohtajan selvitykset ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.