Tarkastuslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli sen arviointityöhön liittyvästä ajankohtaisesta koulutustarjonnasta ja päätti palata asiaan seuraavassa kokouksessa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.