Tarkastuslautakunta, kokous 2.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Talousjohtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointisuunnitelman ja työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu talousjohtaja Heikki Siira kertomaan tietoja Mikkelin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksestä, joka allekirjoitetaan 1.4.2019 kaupunginhallituksen kokouksessa:

  • tilinpäätöksen 2018 tärkeimmät talous- ja tunnusluvut
  • talousarvion 2018 toteutuminen valtuuston sitovuustasolla ja suurimmat poikkeamat alkuperäiseen talousarvioon nähden
  • merkittävimmät investoinnit
  • sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelu- ja kustannuskehitys vuonna 2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.