Tarkastuslautakunta, kokous 2.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta

  • merkitsi tiedoksi Heli Kauppisen, Leena Teittisen ja Katariina Asikaisen terveiset Kouvolassa 19.3.2019 pidetystä tarkastuslautakuntien koulutuspäivästä ja sen yhteydessä esille tulleista arvioinnin kehittämisideoista; ja
  • keskusteli kaupungin heikentyneestä taloustilanteesta.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.