Tarkastuslautakunta, kokous 2.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Auditio 2019-konferenssi 15. - 17.5.2019

Kuvaus

Tarkastuslautakunnalle on tullut esite BDO Suomen järjestämästä Auditio 2019-Konferenssista, joka pidetään M/S Viking Mariellalla 15.-17.5.2019. Kahden päivän konferenssiosallistumisen hinta on 595 €/hlö sisältäen majoituksen kahden hengen hytissä, koulutuksen materiaaleineen sekä ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta päättää puheenjohtajan selostuksen pohjalta konferenssiin osallistumisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä, että konferenssiin ei osallistuta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.