Tarkastuslautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Tilintarkastajan tarkastusohjelma 2021

MliDno-2021-3544

Kuvaus

Voimassa olevan tilintarkastussopimuksen mukaisesti tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle tilikausittain tiedoksi tarkastusohjelman.

KPMG Julkistarkastus Oy:n nimeämä vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Elina Hämäläinen esittelee vuoden 2021 tarkastusohjelman kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastusohjelman 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.