Tarkastuslautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2022

MliDno-2021-2570

Kuvaus

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 21.6.2021 § 277 talousarvioraamin vuodelle 2022 ja valtuutti samassa yhteydessä talouspalvelut antamaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet. Valmisteluohjeiden mukaan lautakuntien ja johtokuntien TA-esitysten tulee olla valmiina 15.10.2021 mennessä.

Kaupunginhallituksen hyväksymä tarkastuslautakunnan talousarvioraami vuodelle 2022 oli alun perin 101 000 euroa. Vs. talousjohtaja on sen jälkeen ilmoittanut TA-valmisteluvaiheen korjaustoimenpiteenä, että tarkastuslautakunnan oikea, korjattava raami vuodelle 2022 on 76 000 euroa eli sama kuin vuoden 2021 määräraha. Erotus 25 000 euroa on kaupungin sisäiseen tarkastukseen liittyvä määrärahavaraus, joka kuuluu ja siirretään TA-valmistelussa konserni- ja elinvoimapalveluille, eikä muutoksella ole siten vaikutusta kaupunginhallituksen alun perin hyväksymän talousarvioraamin koko kaupungin tason toimintakatteeseen.

Liitteenä on alustava ehdotus tarkastuslautakunnan talousarvioksi vuodelle 2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta laatii ja hyväksyy vuoden 2022 talousarvioesityksen ja toimittaa sen eteenpäin jatkovalmistelua varten.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2022 talousarvioesityksen ja päätti toimittaa sen eteenpäin jatkovalmistelua varten.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.