Tarkastuslautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tarkastuslautakunnan koulutukset

MliDno-2021-3541

Kuvaus

Koulutusorganisaatio FCG Finnish Consulting Group Oy toteuttaa syksyllä 2021 seuraavat koulutukset:

1. Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä samansisältöisenä Webinaarina 30.9., 21.10. ja 2.11.2021. Koulutus toteutetaan Zoom-ohjelmalla ja sen sisältö on:

Tarkastuslautakunnan tehtävät
• tarkastusasioiden valmistelu
• tavoitteiden toteutumisen ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi
• talouden tasapainottamisen arviointi
• muut tehtävät
• tarkastuslautakunnan tietojensaantioikeus

Tarkastuslautakunnan toiminta
• kokoustyöskentely
• arviointisuunnitelman valmistelu
• arviointityö käytännössä
• tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan yhteistyö

Arviointikertomuksen laadinta
• laadintaprosessi
• sisältöalueet

Koulutuksen hinta sisältäen opetuksen ja sähköisen materiaalin on 390 € + alv 24 %/hlö. Jos organisaatiosta osallistuu 4-10 henkilöä, hinta on yhteensä 1500 € + alv.

2.    7.-8.10. Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari (virtuaalisesti). Aiheina ovat:

  • Kuntajohdon odotukset tarkastuslautakunnan toiminnalta ja raportoinnilta
  • Arviointisuunnitelman laadinta ja toteuttaminen – Case Vaasan kaupunki
  • Talouden arviointi osana tarkastuslautakunnan työtä
  • Korruptio- ja väärinkäytösriskien tunnistaminen ja whistleblowing-direktiivi
  • Lautakuntatyön jatkuvuuden varmistaminen

Koulutuksen hinta, jos organisaatiosta osallistuu vähintään 4 henkilöä, on 490 €+alv/hlö (muutoin 690 € +alv/hlö).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta päättää em. koulutuksiin osallistumisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että lautakunnan jäsenet voivat osallistua em. koulutuksiin ilmoittamalla osallistumisestaan sihteerille viimeistään 24.9.2021 klo 12 mennessä. Sihteeri hoitaa sen jälkeen ilmoittautumiset sähköisesti koulutuksen järjestäjälle.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.