Tarkastuslautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tarkastuslautakunnan kokoukset syksyllä 2021

MliDno-2021-3543

Kuvaus

Hallintosäännön 136 §:n mukaan toimielin päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin toimielimen puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö sen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kutsu ylimääräisiin kokouksiin on toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisena tai sähköisesti hyvissä ajoin ennen kokousta. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta päättää syksyn 2021 kokousajoista. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kaupungintalolla valtuustosalissa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua syksyn 2021 aikana seuraavasti: 26.10.2021, 30.11.2021 ja 21.12.2021. Kokoukset alkavat klo 16.00 ja ne pidetään pääsääntöisesti kaupungintalolla valtuustosalissa.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.