Tarkastuslautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Tarkastuslautakunnan kokoonpano, esittelijä ja sihteeri

MliDno-2021-2453

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.8.2021 § 102 tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Jatta Juhola, projektipäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri, VPJ
 2. Tapani Korhonen, eläkeläinen
 3. Mervi Eskelinen, terveydenhuollon maisteri, ammatillinen opettaja
 4. Jere Liikanen, LVI-asentaja
 5. Jarmo Lautamäki, ympäristöinsinööri, villieläinhoitaja, PJ
 6. Jari Sihvonen, aluepäällikkö
 7. Sari Hannukainen, controller (pk-yritykset)
 8. Juhani Oksman, yli-insinööri
 9. Nea Tarvainen, sosionomi
   

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Anne Puntanen, lähihoitaja
 2. Kari Avikainen, hitsaaja
 3. Anne Korhola, maaseutuyrittäjä, kirkon vahtimestari
 4. Keijo Siitari, yrittäjä
 5. Iris Damstén, yhteisöpedagogi (AMK)
 6. Kalle Mattila, agronomi, maanviljelijä
 7. Raili Pöyry, psykologi, eläkkeellä
 8. Tomi Vänninen, siltainsinööri, DI
 9. Anna Reponen, ekonomi
   

Hallintosäännön 83 §:n mukaan tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Tarkastuslautakunta on 19.6.2018 § 32 valinnut sihteeriksi vastuunalaisen tilintarkastajan Elina Hämäläisen nykyisen tilintarkastussopimuskauden loppuun.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi lautakunnan kokoonpanon, esittelijän ja sihteerin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.