Tarkastuslautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2021-2025 ja työohjelma vuodelle 2021

MliDno-2021-3540

Kuvaus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunnan käytännön työskentelyn pohjaksi on perusteltua laatia koko valtuustokauden kattava arviointisuunnitelma, jota tarkennetaan vuosittain erillisellä työohjelmalla. Arviointisuunnitelmaa sekä työohjelmaa täydennetään tarvittaessa tilikauden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta aloittaa keskustelun arviointisuunnitelmasta 2021-2025 sekä vuoden 2021 työohjelmasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi läpi alustavan arviointisuunnitelman vuosille 2021-2025 sekä vuoden 2021 työohjelman ja päätti, että niitä täydennetään ja päivitetään tarvittaessa myöhemmin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.