Tarkastuslautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.