Tarkastuslautakunta, kokous 20.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Vt. kaupunginjohtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelman 2022 mukaisesti kokoukseen on kutsuttu vt. kaupunginjohtaja Ari Liikanen kertomaan ja keskustelemaan kaupungin ajankohtaisista kuulumisista, mm.:

  • missä tavoitteissa hallinto- ja elinvoimapalveluissa onnistuttiin hyvin vuonna 2022
  •  sote-uudistuksen vaikutukset Mikkelin kaupungin toimintaan vuodesta 2023 alkaen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.