Tarkastuslautakunta, kokous 20.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Tarkastuslautakunnan kevään 2023 kokoukset

MliDno-2021-4584

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on kokoontunut kesäaikaa lukuun ottamatta pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja arviointikertomuksen laatimisen aikaan huhti-toukokuussa useamminkin pitämällä ns. työkokouksia. Varsinaisista kokouksista on laadittu ehdotus kokousaikatauluksi 1.1 - 31.5.2023 huomioimalla mm. tilinpäätöksen 2022 valmistuminen 27.3.2023 (kaupunginhallitus) ja tilinpäätöksen valtuustokäsittely 12.6.2023:

1)      ti 31.1. klo 16.00
2)      ti 28.2. klo 16.00
3)      ti 28.3. klo 16.00
4)      ti 25.4. klo 16.00
5)      ti 23.5. klo 16.00


Koronarajoitusten poistuttua kukin lautakunta voi itse päättää, pitääkö se kokoukset läsnäolokokouksina vaiko hybridimuotoisina.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy kevään 2023 kokousaikataulun sekä päättää, että kokoukset pidetään läsnäolokokouksina.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi kevään kokousajat esityksen mukaisesti ja päätti, että

 • 31.1.2023 kokoukseen kutsutaan kuultaviksi nuorisopäällikkö Tarja Sinioja ja liikuntapäällikkö Tiina Juhola
   
 • 28.2.2023 kokoukseen kutsutaan kuultaviksi kulttuuripäällikkö Susanna Latvala ja museojohtaja Matti Karttunen
   
 • 28.3.2023 kokoukseen kutsutaan kuultaviksi kaupunginjohtaja Janne Kinnunen ja talousjohtaja Tiia Tamlander, aiheena kaupungin tilinpäätös 2022
   
 •  tarkastuslautakunnan kevään kokoukset ja myöhemmin päätettävät ns. työkokoukset pyritään pitämään ensisijaisesti paikan päällä, mutta perustellusta syystä niihin voi osallistua myös etänä Teams-yhteydellä

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.