Tarkastuslautakunta, kokous 20.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi, että kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 160 myöntänyt eron Soile Kuituselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä ja valinnut hänen sijaansa tarkastuslautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi opettaja FM Raine Lehkosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi, että Raine Lehkonen on esteellinen arvioimaan Mikkelin kaupungin konserniyhtiö Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimintaa, koska hän toimii ko. yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Ennen varsinaisen kokouksen alkua tarkastuslautakunta onnitteli Jari Sihvosta hänelle 6.12.2022 myönnetystä Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi (SVR Ar) kunniamerkistä.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.