Tarkastuslautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

MliDno-2020-2369

Kuvaus

Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkistarkastus Oy on lähettänyt kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle tilintarkastukseen liittyvän asiakirjan "Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle".

Tilikauden 1.1.-31.12.2020 tilintarkastukseen liittyvä vahvistusilmoituskirje on allekirjoitettu sähköisesti 13.5.2021. Kirje annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Vahvistusilmoituskirje on kokousmateriaalina tämän asian kohdalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta merkitsee 13.5.2021 allekirjoitetun vahvistusilmoituskirjeen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.