Tarkastuslautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Puheenjohtaja kiitti kokouksen lopuksi kaikkia tarkastuslautakunnan jäseniä hyvästä yhteistyöstä ja aktiivisesta osallistumisesta arviointikertomusten laadintaan nyt päättyvällä toimikaudella.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.