Tarkastuslautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomus 2020

MliDno-2020-2369

Kuvaus

Tilintarkastaja jättää tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2020 tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa. Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuuston käsittelyä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta saattaa Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.