Tarkastuslautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020

MliDno-2020-2369

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan on kannanottojensa pohjalta tehtävä valtuustolle ehdotuksensa siitä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Kaupunginhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen 29.3.2021, jätti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Puheenjohtaja antaa päätösehdotuksen kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja on 18.5.2021 päiväämässään tilintarkastuskertomuksessa esittänyt Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Tarkastuslautakunta esittää, että:

  • kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.