Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 5.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Pöytäkirjan tarkastus ja sihteerin valinta

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaina 10.11.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kari Kauria ja Susanna Rusakko.

Lisäksi valitaan kokouksen sihteeri.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Kauria ja Susanna Rusakko.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Helena Harmonen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.