Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Viikon vieras -kolumni Länsi-Saimaan Sanomissa

MliDno-2021-3480

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Kuvaus

Länsi-Saimaan Sanomien päätoimittaja Matias Lövberg on tarjonnut Suomenniemen aluejohtokunnalle lehden Viikon vieras -kolumnivuoroja 30.9. ja 18.11.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Sovitaan Viikon vieras -kolumnien kirjoitusvuoroista.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta päätti, että Länsi-Saimaan Sanomien Viikon vieras -kolumnin 30.9. kirjoittaa Helena Harmonen ja 18.11.2021 Lasse Kurvinen.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.