Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • aluejohtokuntien tapaaminen 1.9.2021, muistio

  • kumppanuusilta 21.9.2021

  • liikuntapaikkakatselmus 27.9.2021

  • Järvi-Suomen kylien kyläkirje 5/2021

  • aluejohtokuntien tapaaminen 14.10.2021

  • kyläpaattien ja -pyörien kesän 2021 vuokrausmäärät

  • Aligri Oy ympäristölupahakemuksen poisveto

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.