Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Suomenniemi.fi -domainin uusiminen

MliDno-2021-2515

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan jäsenet ovat kuluneen toimikauden aikana ylläpitäneet talkootyönä seuraavia palveluita:

  • www.suomenniemi.fi -nettisivut
  • Pitäjän info-tv:t
  • Sosiaalisen median tilit (Facebook, Instagram)

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta päättää, että nykyiset ylläpitäjät (Antti Pakarinen, Helena Harmonen) jatkavat palvelujen ylläpidon käytännön toimia vuoden 2021 loppuun asti. Seuraavan vuoden osalta päätöksen palvelujen jatkosta tekee seuraava aluejohtokunta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan ylläpitämän suomenniemi.fi-sivun domain-nimi on nettisivujen teknistä ylläpitoa hoitavan Verkkoverstas Oy:n hallinnoima. Domain-nimet rekisteröidään aina määräajaksi ja rekisteröinti oli menossa vanhaksi 31.8.2021. Domain-nimen rekisteröinnin vanhentuessa se vapautuisi yleiseen käyttöön. Tästä syystä suomenniemi.fi -domain-nimen rekisteröinti uusittiin maksimiajaksi (5 vuotta). Domain-nimen hallinnointia jatkaa aiemman, toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen mukaisesti Verkkoverstas Oy. Domain-nimen hallinnoinnin kustannus on 15 €/vuosi. Rekisteröinnin voimassaolo ei sido tiettyyn palveluntarjoajaan.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.