Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Suomenniemen aluejohtokunnan strategiset hankkeet vuonna 2021, tilannekatsaus

MliDno-2020-2454

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin aluejohtokunnat ovat valmistelleet strategisia hankkeita vuodelle 2021 ja aluejohtokuntien puheenjohtajat ovat kokouksessaan tehneet hankkeista yhteisen esityksen. Aluejohtokuntien strategisiin hankkeisiin on budjetoitu 75 000 euroa vuodelle 2021 ja esityksessä olevien hankkeiden kokonaissumma on 75 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää hyväksyä aluejohtokuntien vuoden 2021 strategiset hankkeet liitteen mukaisina.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnassa on keskusteltu sähköpostitse vuoden 2021 strategisista hankkeista. Strategisiksi hankkeiksi esitettiin

  • 1) Irja Hannosen -polun kunnostamista ja
  • 2) markkinointiesite toteuttamista.
     

Aluejohtokunnan puheenjohtaja Antti Pakarinen on esitellyt hanke-esitykset aluejohtokuntien puheenjohtajien yhteisessä palaverissa 7.1.2021. Näihin kahteen hankkeeseen on esitetty käytettävissä yhteensä 13.000 euroa. Aluejohtokuntien strategiset hanke-esitykset hyväksytään hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksessa 20.1.2021.

Hankkeiden toteutus:

1) Toteutus tarkentuu yhteistyöneuvottelujen kautta, mukana Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelut ja Metsät ja vesialueet -yksikkö, Karkauksen kyläyhdistys sekä Suomenniemen aluejohtokunta

2) Toteuttajana Käenjälki ry, jonka kanssa tehdään erillinen kumppanuussopimus

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustaja Nina Jussi-Pekka saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.
 

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Kuvaus

Käydään läpi Suomenniemen aluejohtokunnan strategisten hankkeiden tilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi päätettiin, että Suomenniemen aluejohtokunta tekee katselmuksen Irja Hannosen luontopolulla lokakuun aikana.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.