Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Suomenniemen alueen valokuituverkkohanke, vaihe 3

MliDno-2017-1578

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Saimaan Kuitu Oy:n kirje 13.3.2019:

"Mikkelin kaupunki
Kaupunginjohtaja Timo Halonen

Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1

Saimaan Kuitu Oy on Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Lemin kuntien omistama valokuitu-verkkoyhtiö. Yhtiö on rakentanut valokuituverkkoa Taipalsaaren ja Savitaipaleen kuntien alueella vuodesta 2015 ja Lemillä vuoden 2017 syksystä lähtien. Saimaan Kuidun omistaja-kunnat ovat sijoittaneet valokuituverkon rakentamiseen ja Saimaan Kuidun käyttökuluihin 7,15 miljoonaan euroa. EU:n maaseuturahastolta on saatu tukea 1,4 miljoonaa euroa ja Viestintävirasto on myöntänyt laajakaistalain mukaista tukea 3,75 miljoonaan euroa. Saimaan Kuidun valokuituverkon verkkokuva on liitteessä 1.

Viestintäviraston laajakaistalain päätöksessä Saimaan Kuitu on saanut rahoituksen rakentaa valokaapelireitti Savitaipaleelta Mikkelin kaupungin Suomenniemen alueen kautta Savitai-paleen Huttusenniemelle. Vuoden 2018 aikana valokaapelireitti on jo rakennettu Partakoskentietä pitkin Savitaipaleen ja Mikkelin rajalle asti. Tästä reitistä on jo aiheutunut tukikelvot-tomia lisäkustannuksia Saimaan Kuidulle noin 25.000 euron edestä. Saimaan Kuitu on tehnyt tämän investoinnin pyyteettömästi auttaakseen Suomenniemen alueen valokuituyhteyksiä.

Saimaan Kuitu toteuttaa Huttusenniemen reitin rakentamisen loppusyksyllä 2019. Saimaan Kuitu vastaan tämän 11 kilometrin pituisen valokaapeliojan noin 120 000 euron kustannuksista Mikkelin kaupungin alueella.

Jotta Suomenniemelle saadaan alueen asukkaita ja yrityksiä palveleva valokuituverkko rakennettua, niin olisi erittäin järkevää yhdistää Suomenniemen valokuituverkon vaiheen 1 rakentaminen Saimaan Kuidun Huttusenniemen valokaapelireitin rakentamiseen. Saimaan Kuitu Oy:n on halukas rakentamaan osittain hankealueen syksyllä 2019 Huttusenniemen reitin yhteydessä ja pääosin valokuituverkon vuoden 2020 aikana, jos hankkeella on tarvittava Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin kaupungin tukirahoitus.

Saimaan Kuitu satsaa hyvin paljon Huttusenniemen valokaapelireittiin. Saimaan Kuidulla ja sen omistajakunnilla ei ole mahdollisuutta vastata kokonaan Mikkelin kaupungin alueen Suomenniemen valokuituverkon rakentamisen kustannuksista, vaan vastuu kuuluu myös Mikkelin kaupungille. Saimaan Kuitu vetoaa Mikkelin kaupunkiin, jotta se kantaa oman vastuunsa suomenniemeläisten perusoikeuksiin kuuluvien hyvien tietoliikenneyhteyksien kehittämisessä. Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1 verkkokuva liitteessä 1.

Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1 Mikkelin kaupungin tukikelpoisten kustannusten tuki on 10 % eli 49 042 € + tukikelvottomien kustannusten tuki 79 042 €, yhteensä tuki on 128 084 euroa

Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1 rakentamisen kokonaiskustannukset ovat seuraavat:

Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1 tukikelpoiset kustannukset yhteensä

 

490 418€

ELY-keskus tuki maaseuturahastosta hankkeen tukikelpoisiin kustannuksiin

60 %           

294 251 €

Mikkelin kaupungin osuus hankkeen tukikelpoisista kustannuksista

10 %

49 042 €

Hankkeen toteuttajan omarahoitusosuus tukikelpoisista kustannuksista

30 %

147 125 €

Mikkelin kaupungin osuus hankkeen tukikelvottomista kustannuksista

 

79 042 €


Saimaan Kuitu on hakenut Etelä-Savon ELY-keskukselta tukea hankkeelle. ELY-keskus on suhtautunut myönteisesti Suomenniemen valokuituverkon vaiheen 1 rahoittamiseen 60 % tuella tukikelpoisista kustannuksista.

Myös Kauriansalmen Kylät ry tukee Saimaan Kuitu Oy:n hanketta rakentaa Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1 mm. varmistamalla ja keräämällä asiakasliittymäsopimukset ennakkoilmoittautuneilta. Ennakkoilmoittautumisia on yhteensä 36 kpl.

Saimaan Kuitu Oy käsitteli hallituksen kokouksessaan 13.3.2018 Suomenniemen valokuitu-verkon vaihe 1 hanketta. Hallitus totesi päätöksessään, että Suomenniemen alue on harvaan asuttu ja asiakaspotentiaali on hyvin haastava täyttämään hankkeeseen liittyvät kokonais-kustannukset. Tukikelvottomat kustannukset muodostavat myös merkittävän riskin.

Jotta Saimaan Kuitu pystyy osallistumaan valokuituverkon toteuttamiseen Suomenniemellä, niin tarvitaan Mikkelin kaupungilta 49 042 euron tukirahoitus tukikelpoisista kustannuksista sekä lisäksi tarvitaan 79 042 euron lisätuki Mikkelin kaupungilta tukikelvottomiin kustannuksiin. Yhteensä Mikkelin kaupungilta tarvittava tukirahoitus on 128 084 euroa. Näillä Mikkelin kaupungin tukirahoilla, Etelä-Savon ELY-keskuksen tukirahoituksella ja Saimaan Kuidun omalla panoksella tukikelvollisen kustannusten omarahoitusosuuteen on Saimaan Kuitu valmis kantamaan rakentamisen riskin ja rakentamaan Suomenniemen valokuituverkon ensimmäisen vaiheen.

Vastaavasti myös Saimaan Kuidun omistajakunta Savitaipale on tukenut Saimaan Kuidun hankkeessa harvaan asutun alueen tukikelvottomia kustannuksia yli 480 000 eurolla.

Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1 internetpalvelut ja jatkorakentamisen huomioiminen

Saimaan Kuitu tarjoaa Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1 hankkeen liittyjille samat internetpalvelut kuin Saimaan Kuidun muillekin asiakkaille. Valokuituliittymän hinta on suomenniemeläisille 2000 euroa ja lisäksi peritään asennusmaksu 248 euroa liittymän käyttöönoton jälkeen. Esimerkiksi 100/100 Mbit/s internetpalvelumaksu on 29,90 €/kk.

Myös 300/300 Mbit/s ja 1000/1000 Mbit/s internetpalvelut ovat saatavissa.

Saimaan Kuitu ottaa huomioon Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1 hankkeessa myös Suomenniemen valokuituverkon jatkorakentamisen. Jos Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1 hankkeen toteutuneet kustannukset ovat pienemmät kuin kustannusarvio, niin säästyneet rahat käytetään Suomenniemen vaihe 1 hankealueen laajennukseen.

Saimaan Kuitu toivoo Mikkelin kaupungilta myönteistä tukipäätöstä, jotta suomenniemeläisille voidaan tarjota nopeat ja toimintavarmat valokuituyhteydet.

Yhteistyöterveisin ja Saimaan Kuidun hallituksen puolesta!

Saimaan Kuitu Oy

Tuomo Puhakainen
Toimitusjohtaja"

                   
Mikkelin kaupungin tuki aiemmissa kyläverkkohankkeissa:
-Mikkelin kyläverkot -hankkeeseen 241 781 € eli 20 % tukikelpoisista kustannuksista. Mikkelin kaupungin ja ELY-keskuksen tuki on yht. 70 %.  Hankealueena ovat Otava, Haukivuori, Anttola, Ristiina ja Suomenniemi. Valokuituverkko tulee 5 vuoden ajaksi Mikkelin kaupungin omistukseen. Hanke päättyy tänä vuonna.

Kuvaala - Särkimäki -kyläverkkohankkeeseen Mikkelin kaupunki osallistui 9 500 €, eli 10 % hankkeen kustannuksista. Mikkelin kaupungin ja ELY-keskuksen tuki on yht. 50 %.  Verkko tuli MPY Palvelut Oy:n omistukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki myöntää Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1:n rakentamiseen tukea enintään 10 %, eli 49 042 €, hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Tuki maksetaan hankkeen päätyttyä laskutositteita ja loppuyhteenvetoa vastaan. Avustuksen maksaminen edellyttää, että valtuusto myöntää tarvittavan lisämäärärahan.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tukikelvottomiin kustannuksiin Mikkelin kaupunki ei osallistu.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1:n rakentamiseen myönnetään lisämääräraha avustusta varten 49 042 euroa Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kustannuspaikalle 5201 Strategiset projektit ja projektille Suomenniemen alueen valokuituverkko.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1:n rakentamiseen myönnetään lisämääräraha avustusta varten 49 042 euroa Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kustannuspaikalle 5201 Strategiset projektit ja projektille Suomenniemen alueen valokuituverkko.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Saimaan Kuitu Oy:n kirje 20.4.2020:

"Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1
Saimaan Kuitu Oy on lähettänyt helmikuussa 2019 oheisen liitteen 1 mukaisen tukipyynnön Mikkelin kaupungille Suomenniemen vaihe 1 hankkeesta.
Mikkelin kaupunki on päättänyt, että ”Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1:n rakentamiseen myönnetään lisämääräraha avustusta varten 49 042 euroa Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kustannuspaikalle 5201 Strategiset projektit ja projektille Suomenniemen alueen valokuituverkko.” Liite 2 ja 3.
Projektijohtaja Timo Rissanen pyysi uudistamaan hakemuksen Mikkelin kaupungille, koska 49 042 euron määräraha ei ollut kohdistettu vuodelle 2020.
Saimaan Kuitu on rakentanut Suomenniemen vaihe 1 valokuituverkkoa vuoden 2019 syksystä alkaen ja vaihe 1 rakentaminen päättyy kesän 2020 aikana. Rakentaminen ja asiakasliittyjämäärät ovat edenneet tavoitteen mukaisesti. Suomenniemi vaihe 1 valokuituverkko on valmiina kesä-heinäkuussa 2020.
Saimaan Kuitu tekee hankkeen päätyttyä Mikkelin kaupungille loppuyhteenvedon tukirahan maksamista varten. Liitteenä toimitetaan samat laskutositteet kuin Etelä-Savon ELY-keskukselle.

Yhteistyöterveisin ja Saimaan Kuidun puolesta!
Saimaan Kuitu Oy

Tuomo Puhakainen"
 

Suomenniemen valokuituverkko ei edennyt viime vuoden puolella siihen valmiusasteeseen, että Saimaan Kuitu Oy olisi voinut laskuttaa kaupungin sille myöntämän tukierän. Kaupunginvaltuuston myöntämä määräraha jäi sen vuoksi käyttämättä viime vuonna. Vuoden 2020 talousarviossa ei ole varattu määrärahaan ko. tarkoitukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki myöntää Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1:n rakentamiseen tukea enintään 10 %, eli 49 042 €, hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Tuki maksetaan hankkeen päätyttyä laskutositteita ja loppuyhteenvetoa vastaan. Avustuksen maksaminen edellyttää, että valtuusto myöntää tarvittavan lisämäärärahan.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tukikelvottomiin kustannuksiin Mikkelin kaupunki ei osallistu.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1:n rakentamiseen myönnetään lisämääräraha avustusta varten 49 042 euroa Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kustannuspaikalle 5201 Strategiset projektit ja projektille Suomenniemen alueen valokuituverkko.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1:n rakentamiseen myönnetään lisämääräraha avustusta varten 49 042 euroa Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kustannuspaikalle 5201 Strategiset projektit ja projektille Suomenniemen alueen valokuituverkko.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Saimaan Kuitu Oy on Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Lemin kuntien omistama valokuituverkkoyhtiö. Yhtiö on rakentanut valokuituverkkoa Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Lemin kuntien alueella vuosina 2015-2019. Saimaan Kuidun hankkeet omistajakuntien alueella ovat lähes valmiina. Pieniä rakentamisen töitä tehdään kuluvan kevään ja alkukesän aikana.

Saimaan Kuitu on rakentanut myös Mikkelin kaupungin alueella Suomenniemellä vuoden 2019-2020 aikana Suomenniemen vaihe 1 hanketta, joka on liittymien käyttöönottoja ja viimeistelytöitä vaille valmis. Hanke on edennyt hyvin, alueelle myytiin 98 kpl liittymiä.

Saimaan Kuidun omistajakunnat ovat sijoittaneet valokuituverkon rakentamiseen ja Saimaan Kuidun käyttökuluihin 7,15 miljoonaan euroa vuosina 2015-2019.

Saimaan Kuitu on saanut positiivisen rahoituspäätöksen Suomenniemen vaihe 2 hankkeen rahoituksesta Etelä-Savon ELY-keskukselta. ELY-keskuksen tuki kattaa 60 % tukikelpoisista kustannuksista. Suomenniemen vaihe 2 hankealue käsittää VT 13 tien reuna-alueet Savitaipaleen rajalta Mikkelin Jänhösenjärven alueelle sekä osan Karkauksentien varrella olevista kiinteistöistä.

Saimaan Kuitu on satsannut jo hyvin paljon Suomenniemen alueen valokuituverkon rakentamiseen. Saimaan Kuidulla ja sen omistajakunnilla ei ole mahdollisuutta vastata Mikkelin kaupungin alueen Suomenniemen vaihe 2 valokuituverkon rakentamisen menoista ja yleiskustannuksista, vaan vastuu kuuluu myös Mikkelin kaupungille. Saimaan Kuitu vetoaa Mikkelin kaupunkiin, jotta se kantaa oman vastuunsa suomenniemeläisten perusoikeuksiin kuuluvien hyvien tietoliikenneyhteyksien kehittämisestä. Myös Koronavirus korostaa hyvien tietoliikenneyhteyksien tarvetta. Suomenniemen valokuituverkon vaihe 2 verkkokuva liitteessä 1.

Suomenniemen valokuituverkon vaihe 2 Mikkelin kaupungin tukikelpoisten kustannusten tuki on 10 % eli 52 130 €, joka tulisi maksuun 2021.

Kauriansalmen Kylät ry tukee Saimaan Kuitu Oy:n hanketta rakentaa Suomenniemen valokuituverkon vaihe 2 mm. varmistamalla ja keräämällä asiakasliittymäsopimukset ennakkoilmoittautuneilta sekä myymällä lisäsopimuksia. Ennakkoilmoittautumisia on yhteensä alueella 44 kpl. Kesän asiakaskyselyn perusteella hankealueelle liittymämäärän ennuste on 60-70 kpl. Kauriansalmen Kylät ry on sitoutunut Suomenniemen vaihe 2 hankkeeseen, sähköposti ELY:lle 17.2.2020.

Saimaan Kuitu Oy käsitteli hallituksen kokouksessaan 31.3. ja 28.4.2020 Suomenniemen valokuituverkon vaihe 2 hanketta. Hallitus totesi päätöksessään, että Suomenniemen vaihe 2 alue on harvaan asuttu ja asiakaspotentiaali on hyvin haastava täyttämään hankkeeseen liittyvät kokonaiskustannukset. Kauriansalmen Kylät ry liittymäselvityksen jälkeen Saimaan Kuidun hallitus teki päätöksen, 25.8.2020, rakentamisen toteuttamisesta, jos Mikkelin kaupunki osallistuu hankkeeseen 10 % tuella. Jotta Saimaan Kuitu pystyy osallistumaan vaihe 2 valokuituverkon toteuttamiseen Suomenniemellä, niin tarvitaan Mikkelin kaupungilta 52 130 euron tukirahoitus tukikelpoisista kustannuksista.

Suomenniemen valokuituverkon vaihe 2 internetpalvelut ja jatkorakentamisen huomioiminen

Saimaan Kuitu tarjoaa Suomenniemen valokuituverkon vaihe 2 hankkeen liittyjille samat internetpalvelut kuin Suomenniemen vaihe 1 hankeessa. Valokuituliittymän hinta on suomenniemeläisille 1990 euroa ja lisäksi peritään asennusmaksu 248 euroa liittymän käyttöönoton jälkeen. Internetpalvelun kuukausimaksut ovat 100/100 Mbit/s on 28,90 €/kk. Myös 300/300 Mbit/s 34,90 €/kk ja 1000/1000Mbit/s 69,90 €/kk.

Suomenniemen vaihe 2 valokuituverkon rakentamisessa huomioidaan myös seuraavien vaiheiden rakentaminen.

Saimaan Kuitu toivoo Mikkelin kaupungilta myönteistä tukipäätöstä, jotta suomenniemeläisille voidaan tarjota nopeat ja toimintavarmat valokuituyhteydet.

Yhteistyöterveisin ja Saimaan Kuidun puolesta!

Saimaan Kuitu Oy

Jari Käyhty
Toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki myöntää Suomenniemen valokuituverkon vaihe 2:n rakentamiseen tukea enintään 10 %, eli 52 130 €, hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Tuki maksetaan hankkeen päätyttyä laskutositteita ja loppuyhteenvetoa vastaan. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tukikelvottomiin kustannuksiin Mikkelin kaupunki ei osallistu.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Suomenniemen valokuituverkon vaihe 2:n rakentamiseen varataan ko. määräraha talousarvion 2021 investointiohjelman maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet määrärahaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Seija Kuikka saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. 

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Kuvaus

Antti Pakarinen esittelee Suomenniemen valokuituverkon vaihe 3 -tilanteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi esittely hankkeen toteutuneista vaiheista 1, 2 ja 3 sekä mahdollisesti tulevaa vaihe 4:ä. Suomenniemen aluejohtokunta pitää Kauriansalmen kylät ry:n talkootoimintaa valokuituverkon toteuttamiseksi erittäin arvokkaana alueen elinvoiman edistämisen kannalta. Ilman näitä ponnistuksia valokuituverkkoa ei alueelle todennäköisesti olisi saatu, sillä harvaan asutuille alueille rakentaminen ilman talkootyön kautta saavutettavia kustannussäästöjä ei yleisesti ottaen ole taloudellisesti kannattavaa.

Suomenniemen aluejohtokunta päättää myöhemmin, miten valokuituhanketta voidaan tuoda esiin laajemmin ja hyödyntää pitäjän markkinoinnissa.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.