Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Kulttuurin unelmavuosi 2022 (lisäpykälä)

MliDno-2021-432

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, lasse.kurvinen@suomenniemi.fi
  • Vesa Erkkilä, vesaerk@gmail.com
  • Helena Harmonen, helena.harmonen@esedu.fi

Kuvaus

Ensi vuonna Mikkelissä koko vuosi on Kulttuurin unelmavuotta:

”Kulttuurin unelmavuoden tavoitteena on parantaa kulttuurin saavutettavuutta Mikkelissä ja nostaa sen näkyvyys uudelle tasolle.

Tarkoituksena on aktivoida alueen toimijoita sekä kulttuurin harrastajia ja kuluttajia. Hankkeen kautta halutaan löytää uusia toimialat ylittäviä yhteistyömalleja, jotka voidaan juurruttaa osaksi Mikkelin kulttuurikenttää. Hanke tukee Mikkelin kaupungin strategista päämäärää hyvin voivasta Mikkelistä, jossa painopisteet ovat yhteisöllisyydessä sekä aktiivisessa ja hyvinvointia tukevassa arjessa. Aktiivinen osallistuminen kulttuuritoimintaan lisää yhteisöllisyyttä, osallisuutta, sallivuutta ja vahvistaa luottamusta itseen ja elämään.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2021-31.3.2023. Ensimmäisenä vuonna (2021) asukkaat ja toimijat pääsevät vahvasti osallistumaan sisällön suunnitteluun. Kohderyhmänä ovat kaikenikäiset. Kulttuuri halutaan tuoda keskelle arkea niin, ettei kulttuurin pariin tarvitse aina hakeutua. Kulttuuri voi yllättää kokijansa mistä vain, milloin vain ja myös täysin huomaamatta. Ohjelmasuunnittelussa otetaan huomioon kaikki kulttuurin ja taiteen osa-alueet: esittävät taiteet, audiovisuaalinen kulttuuri, kirjallisuus, muotoilu ja arkkitehtuuri, visuaaliset taiteet, kädentaidot, museot ja kulttuuriperintö, kulttuuritapahtumat sekä alueen ruokakulttuuri.”

Mikkelin Kulttuurin unelmavuosi 2022 -hankkeen hankepäällikkö Jatta Juhola jalkautuu syksyn aikana kaikkiin keskustaajamiin (aluejohtokuntiin) kertomaan tulevasta Kulttuurin unelmavuodesta ja keräämään ideoita ja suunnittelemaan yhdessä, mitä Kulttuurin unelmavuosi eri puolilla kaupunkia voisi olla.

Hanke on pyytänyt Suomenniemen aluejohtokuntaa kumppaniksi Kulttuurin unelmavuoden suunnittelutapahtuman järjestämiseksi Suomenniemellä. Tilaisuus on avoin kaikille asukkaille ja toimijoille, joita aihe kiinnostaa.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta esittää Kulttuurin unelmavuoden suunnittelutapahtuman ajankohdaksi keskiviikko 20.10.2021 klo 18. Tilaisuus järjestetään Lounaskahvila Niementähdessä. Aluejohtokunta välittää kutsun tapahtumaan Suomenniemen toimijoille ajankohdan varmistuttua.

Tiedoksi

Jatta Juhola, Kulttuurin unelmavuosi -hanke

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.