Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Suomenniemen aluejohtokunnan toimintasuunnitelma 2019

MliDno-2017-1946

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019 alettiin luonnostella kokouksessa 12.12.2018. Suunnitelmaa tarkennettiin 15.1.2019 pidetyssä vapaaehtoisessa suunnittelupalaverissa, johon oli kutsuttu aluejohtokunnan varsinaiset sekä varajäsenet. Toimintasuunnitelma on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta hyväksyy liitteen mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Toimintasuunnitelma julkaistaan www.suomenniemi.fi –sivustolla.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.