Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Talviuintipaikka Suomenniemen alueelle (lisäpykälä)

MliDno-2021-576

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen asukkaat ovat suunnitelleet talviuintipaikkaa perustettavaksi Suomenniemen alueelle. Asiaa on valmisteltu asiasta kiinnostuneiden kesken ja yleisesti sosiaalisessa mediassa. Kiinnostuneita käyttäjiä on ilmoittautunut lyhyen kyselyn aikana jo toistakymmentä. Suomenniemen Urheilijat ja Suomenniemen työväenyhdistys ovat jo ilmoittautuneet osallistuvansa hankkeeseen. Suomenniemen Urheilijat on pyytänyt hankkeeseen mukaan myös Suomenniemen aluejohtokuntaa. He ovat toimittaneet aluejohtokunnalle esiselvitysdokumentin, josta käy ilmi hankkeen arvioidut kustannukset ja suunnitelmat käytännön toteutukseen ja vastuiden jakoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Käydään läpi kokouksessa esitettävä hankkeen esiselvitys ja päätetään Suomenniemen aluejohtokunnan osallisutumisesta hankkeen kumppaniksi.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta suhtautuu myönteisesti talviuintipaikan perustamiseen Suomenniemen alueelle, mutta palauttaa asian uuteen valmisteluun tarkempien toteutus- ja kustannusselvitysten saamiseksi.

Merkitään, että Kari Kauria poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Suomenniemen Urheilijat ry

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.