Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Suomenniemi 2025 -valmisteluryhmän tilanne

MliDno-2020-1627

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta päätti kokouksessaan 26.8.2020 järjestää strategia- ja tulevaisuusseminaarin syksyn 2020 aikana.

Kaupungin uusi lähidemokratianmalli ja vuoden 2021 alueellisen toiminnan määrärahat päätetään lopullisesti kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa joulukuussa. Todennäköistä on kuitenkin, että  nykyinen aluejohtokunta jatkaa joka tapauksessa toimintaansa vielä alkuvuoden ajan. On tarkoituksenmukaista siirtää varsinainen seminaari vuodelle 2021, kun kaikki alueen toimintaympäristöön vaikuttavat päätökset ovat selvillä. Seminaaria valmistellaan loppuvuoden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta päättää siirtää syksyksi 2020 suunnitellun strategiaseminaarin keväälle 2021. Päätetään seminaariin kutsuttavista osallistujista, seminaarin sisällöstä sekä mahdollisista esiselvityksistä ja nimetään työryhmä valmistelutyötä varten. Varataan työryhmän käyttöön 990 € ilmoituskuluja ym. kuluja varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Seminaarin valmistelutyöryhmään nimettiin aluejohtokunnasta Antti Pakarinen ja Helena Harmonen. Lisäksi työryhmään kutsutaan mukaan myös muita toimijoita.  Työryhmä valmistelee strategiaesityksen tilaisuudessa esiteltäväksi sekä suunnittelee seminaarin sisällön.

Tilaisuuteen esitettiin kutsuttaviksi mm. seuraavia henkilöitä/tahoja: Mikkelin kaupungin toimialuejohtajat, nykyisten valtuustoryhmien puheenjohtajat, Virpi Pakarinen ja hänen tutkimusalueensa Kesälahden ja Pyhäselän edustajat, Järvi-Suomen kylät ry:n edustajia.

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa esitetyn Suomenniemi 2025 -valmistelutyöryhmän tilanteen.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.