Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Suomenniemen aluejohtokunnan toimintakertomus vuodelta 2020

MliDno-2021-277

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi Suomenniemen aluejohtokunnan toimintakertomus vuodelta 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta hyväksyy kokouksessa esitetyn ja mahdollisesti tarkennetun toimintakertomuksen vuodelta 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että toimintakertomus vuodelta 2020 liitettiin pöytäkirjaan.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.