Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Suomenniemen aluejohtokunnan käyttö- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021

MliDno-2021-275

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan toimintaa ohjaa vuonna 2017 laadittu strategia, jonka pohjalta laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaa voidaan tarvittaessa täydentää ja/tai muokata vuoden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta hyväksyy kokouksessa esitetyn ja mahdollisesti tarkennetun toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.